ChuanYang مبلمان می خواهم به منابع خدمات کامل خود را برای کیفیت مبلمان اثاثه یا لوازم داخلی ثابت! ما ارائه می دهیم انواع ترکیبات و قیمت را با توجه به نیازهای شما. گروه اجرایی ما این است که به ارائه بهترین ارزش در کسب و کار متعهد است.

-With بیش از 30 سال تجربه در صنعت مبلمان اثاثه یا لوازم داخلی.

-With بیش از 70000 متر مربع از امکانات تولیدی واقع در Haining چین ...

اطلاعات بیشتر
مشاهده همه