نام تجاری ما

خدمات ما

فرایند تولید

خدمات ChuanYang است

خدمات ChuanYang است

نام تجاری Concept

NOVOZYMES ارزش-HD-1

ارزش های اصلی شرکت نوع: صادق و قابل اعتماد، متعهد، انجام خوبی برای جامعه!

ماموریت شرکت نوع: مدیریت بهره وری، R & D نوآوری، برتری کیفیت.

چشم انداز شرکت: به منظور ارائه مواد سالم تر و راحت و محصولات برای خانه نرم.

فلسفه شرکت: خدا کسانی را که کار سخت و بهره مندی از dachuan پاداش؛ اگر آب خوب است، engpude یانگ

فیلم ها شرکت ها