Бидний Брэнд

Манай үйлчилгээ

үйлдвэрлэлийн үйл явц

ChuanYang-ийн үйлчилгээ

ChuanYang-ийн үйлчилгээ

Брэнд үзэл баримтлал

Novozymes утга-HD-1

Аж ахуйн нэгжийн гол утга нь: шударга, найдвартай, зориулсан, нийгмийн сайн хийх!

Аж ахуйн нэгжийн эрхэм зорилго: Удирдлагын үр ашиг, R & D шинэчлэл, чанарын шилдэг.

Аж ахуйн нэгжийн хараа: зөөлөн гэртээ илүү эрүүл, тав тухтай материал, бүтээгдэхүүн хангах.

Аж ахуйн нэгжийн философи: Бурхан dachuan нь хатуу ба ашиг ажилладаг хүмүүст Тэр Шагнагч; Сайн бол усан дээр, Ян engpude

Компани видео