हाम्रो ब्रान्ड

हाम्रो सेवा

उत्पादन प्रक्रिया

ChuanYang गरेको सेवा

ChuanYang गरेको सेवा

ब्रान्ड अवधारणा

Novozymes-मान-HD-1

उद्यम कोर मान: इमानदार र भरोसायोग्य, समर्पित, समाज को लागि राम्रो गर्न!

उद्यम मिशन: व्यवस्थापन दक्षता, आर एन्ड डी नवीनता, गुणस्तर उत्कृष्टता।

कर्पोरेट दृष्टि: नरम घर लागि थप स्वस्थ र सहज सामाग्री र उत्पादनहरु प्रदान गर्न।

कर्पोरेट दर्शन: परमेश्वरको dachuan देखि कठिन र फाइदाको काम गर्नेहरूलाई इनाम दिनुहुन्छ; राम्रो भने पानी मा, यांग engpude

कम्पनी भिडियो