แบรนด์ของเรา

บริการของเรา

กระบวนการผลิต

บริการ Chuanyang ของ

บริการ Chuanyang ของ

แบรนด์คอนเซ็ปต์

Novozymes ค่า-HD-1

ค่านิยมหลักขององค์กร: ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ทุ่มเททำดีให้กับสังคม!

ภารกิจขององค์กร: ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรม R & D, ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ขององค์กร: เพื่อให้วัสดุมีสุขภาพดีขึ้นและสะดวกสบายและผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านที่อ่อนนุ่ม

ปรัชญาขององค์กร: พระเจ้ารางวัลผู้ที่ทำงานอย่างหนักและได้รับประโยชน์จาก Dachuan; ถ้าน้ำดี engpude ยาง

วิดีโอ บริษัท