Nhãn hiệu của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Quy trình sản xuất

Dịch vụ ChuanYang của

Dịch vụ ChuanYang của

Khái niệm thương hiệu

Novozymes-giá trị-hd-1

Giá trị cốt lõi doanh nghiệp: Trung thực và đáng tin cậy, tận tâm, làm tốt cho xã hội!

Nhiệm vụ của doanh nghiệp: hiệu quả quản lý, R & D đổi mới, chất lượng xuất sắc.

Tầm nhìn của công ty: Cung cấp vật liệu và các sản phẩm lành mạnh hơn và thoải mái cho nhà mềm.

Triết lý của công ty: Thiên Chúa thưởng cho những người làm việc chăm chỉ và hưởng lợi từ Dachuan; Trên nếu nước tốt, engpude Yang

Video công ty